januari 18, 2019

Ta båtkörkort

Av Staffan

Båtkörkortet är en licens många fiskare eller fritidsseglare vill ha. I Sverige finns det dock inga krav eller någon lag som beskriver att du behöver en licens när du ska ut på tur med båten. Det heller inte några anvisningar om hur fort du ska köra eller hur gammal du måste vara för att kunna föra fram en båt. Men Sjöskolan i Sverige anser att detta borde vara ett krav då det krävs mycket bra basic kunskaper för att framför en båt speciellt om man inte har en sjövana. Skulle alla i Sverige få ta bilkörkort utan att ha blivit godkänd teoretisk och praktisk så skulle olyckorna öka drastiskt då alla inte är kapabla till att köra bil. Några ska inte heller köra bil då de utgör en skaderisk för alla andra trafikanter. Likaså är det på sjön att alla inte borde vara där ute utan licens då detta kan leda till fler allvarliga olyckor.  Dock så krävs det på vissa båtar att du behöver ett intyg och detta är när din båt är längre än 12 meter och bredare än 4 meter,  då definieras båten som ett skepp. För att framföra ett sådant skepp behövs det ett båtkörkort samt certifikat som behövs att framför det. Det är många som anser att ett båtkörkort ska behövas oavsett längd på båten för att man ska kunna hantera olika situationer ute på sjön som kan bli farliga.

Hur tar man ett Båtkörkort?

För att kunna klara av att ta ett båtkörkort behöver man som förare ett kustskepparintyg för att sedan kunna klara av det obligatoriska förarintyget som är specialiserat för båtar.  Efter ett förarintyg är införskaffats måste man med kunnig personal utföra en båtpraktik för att kunna bevisa att man är kunnig nog att framföra ett fartyg. Detta test kommer bli som att ta ett vanligt bilkörkort fast det tillhandahållet båtvett istället för trafikvett. Det kommer innehålla två delar vilket är teoretisk och praktisk utbildning. Dock så pekar många faktorer idag på att det inte kommer införas ett båtkörkort i framtiden men Sjöfartsverket vill helst innan någon börjar framföra en båt att denne borde gå en kurs i hur sjövett fungerar för att vid olyckor kunna handskas med dessa på ett lugnt och professionellt sätt.

 

Hur funkar de inom sjöfarten?

Inom sjöfarten behöver sjömännen eller kaptenerna en utbildning som ger dem behörigheter att framföra ett fartyg. En frivillig navigationsutbildning kan ge dessa sjömän fler olika behörigheter som rör sjöfarten i Sverige. Sverige skiljer sig när de gäller fartyg längder då man som privatperson måste ha ett intyg att man är behörig att framföra ett skepp som är 12 meter medans man i Finland håller sig till de internationella regler där 24 meter gäller. Ett internationellt förarbrev krävs för att framföra ett skepp som är 24 meter men även där finns det diskussioner om båtkörkort för mindre båtar. I Sverige ansvarade sjöfartsverket tidigare för dessa utbildningar men idag har nämnden för båtlivsutbildnings hand om de. Att skaffa ett båtkörkort går att skaffa genom olika utbildningar på högskolorna runt om i Sverige.

Hur funkar de inom sjöfarten?