Elinstallationer på fartyg
maj 8, 2020

Elinstallationer på fartyg

Av Staffan

Att installera och dra olika elledningar är alltid riskabelt och ska helst utföras av fackmän. Elinstallationer på fartyg kräver en helt annan kunskap och är väldigt viktigt att göra rätt då det annars i värsta fall kan få fatala konsekvenser. Denna viktiga artikel kommer att handla om elinstallationer på fartyg och vad man absolut måste tänka på innan man ger sig ut till sjöss.

Säkerheten framför allt

Elinstallationer kräver alltid utbildad personal och manmåste följa dem riktlinjer som finns. El kan vara en fråga om liv eller död och ute på sjöss är det än mer viktigt att all elinstallation är rätt utförd. Vid elinstallationer av fartyg och annan sjötrafik är det extremt viktigt att följa dem regler som finns. På fartyg är det väldigt annorlunda då fartyg drabbas av olika saker, som exempelvis vibrationer som på sikt kan påverka olika elledningar då vibrationer sliter på fartyg och senare i sin tur på elinstallationer. En stor anledning varför det är väldigt viktigt att elinstallationerna är rätt utförda är för att minimera risken av det inte sker någon olycka kopplad till el när fartyget är ute till havs. Vid en sådan situation är det tyvärr inte mycket man kan göra och det är därför det är så viktigt att man utför elinstallationer rätt.

Säkerheten framför allt

Säkerheten framför allt

Det finns dock stora skillnader på elinstallationer på land och till sjöss. Transportstyrelsen har tydliga riktlinjer om vad som krävs för att kunna utföra elinstallationer på fartyg. Alla elinstallationer måste utföras av en behörig elinstallatör och denne ska ha kunskap om elinstallation på fartyg. Oftast kallas denna yrkesgrupp för fartygselektriker. Den som utför arbete, elfirman eller elinstallatören ska ha intyg om att man faktiskt får utgöra arbete på fartyg. Även om elinstallationer kan verka likadana oavsett var dem utförs så är det stora skillnader mellan elinstallationer på land och hav. Beroende på fartygstyp så finns det olika krav på el-utrustningen. Sedan ska placeringen av el-utrustning vara väl planerad. Sedan finns det en hel del regler kring olika kablar och jordningar. En annan viktig del är att fartyget måste vara utrustad med elinstallationer som ska funka ute till havs men också när det väl kommer till land och då ska installationen fungera både landbaserad men också havsbaserat.

Med andra ord kan man säga att en elinstallation kräver väldigt mycket högre säkerhet än vad en elinstallation än vad en lägenhet exempelvis gör. Och detta är naturligtvis av flera anledningar men den främsta är kanske att ett fartyg och alla dess elinstallation måste kunna utstå vissa klimat och väderförhållanden vilket kan växla fort ute på havet. Ett fartyg är idag beroende av el och därför är elen livsviktig för personalen ombord och det får helt enkelt inte bli fel. Dem flesta regler och lagar som Transportstyrelsen hänvisar till kommer från den internationella organisationen IMO eller International Maritime Organization som har satt upp regler och riktlinjer och dessa ska gälla för alla fartyg över hela världen. Det är en hel del viktiga punkter att tänka på när man utför elarbeten på fartyg och man måste alltid ha i minnet att minsta lilla fel kan vara förödande och som när det gäller all elinstallation så är det viktigaste alltid att sätta säkerheten och människoliv först.