oktober 10, 2017

Åldersgräns på vattenskoter

Av Staffan

Att köra vattenskoter har blivit ett väldigt populärt sommarnöje på Sveriges sjöar de senaste åren. Kanske är det inte så konstigt med tanke på att den är lätt och liten att köra, kräver inte särskilt mycket utbildning och träning, samtidigt som den kan komma upp i höga farter samt går att tricksa och leka med på massor av olika sätt. Vattenskotern har också varit väldigt lättillgänglig för många då den har kunnat köras av alla oavsett ålder. Men detta kan nu komma att ändras. Regeringen har nämligen framfört ett förslag på en 15-årsgräns som, om det går igenom, ska börja gälla år 2019.

Fakta om vattenskotern som fordon

Man kan säga att vattenskotern är en liten motorbåt som drivs av ett vattenjet-aggregat. Till skillnad från en båt så sitter eller står förfaren gränsle över farkosten. Det finns i huvudsak två olika typer av vattenskotrar: sitt- och ståmaskin. Stå-maskinen (även kallad jet-ski på grund av varumärket jet-ski) är avsedd för endast en person och har ett instabilt skrov, vilket innebär att den sjunker under ytan så fort motorn inte driver. Stå-maskinen är tämligen ovanlig i Sverige och används främst i tävlingar då den inte lämpar sig för längre turer. Sittmaskinen däremot är den vanliga skotern i svenska sjöar och den brukar flyta relativt stabilt. Vanligtvis kan den bära fler än en person, köra upp till 100 nautiska mil och ofta går det att ta med bagage. Därmed lämpar den sig inte bara för vattensport utan även för längre turer. Vattenskotern är utöver privat bruk även ett vanligt fordon för polis, brandkår och kustbevakning att använda vid övervakning och räddningstjänst. Den har ju fördelen att gå snabbt och smidigt tack vare sin styrka och storlek, dessutom kan den enkelt köra på grunda vatten där större båtar och fartyg har svårt att ta sig. Sjöräddningssällskapet har till och med utvecklat en egen sorts vattenskoter med kortare sadel och större akterdäck så att den lämpar sig ännu bättre för sjöräddning.

Nuvarande regelverk för vattenskoter

För att klassas som en vattenskoter i Sverige ska fordonet ha en förbränningsmotor och får inte vara längre än fyra meter. På grund av likheterna med båten klassas vattenskotern som en båt i många länder. I USA och Kanada har vattenskotern till exempel samma bestämmelser och åldersgränser som vilken annan båt som helst. Men av någon anledning har vattenskotern i Sverige fått en alldeles egen status och lever därefter efter egna regler och bestämmelser. Därmed har vattenskotern till exempel här ingen åldersgräns (vilket den har i andra länder) och kräver heller inget förarbevis. Dock finns det såklart regler, dessa går att läsa i förordningen 1993:1053, och där framgår att det formellt sett är förbjudet att köra vattenskoter utanför allmän farled, med undantag för särskilda områden (områden där Länsstyrelsen har beslutat om undantag). Till exempel är det i Stockholm tillåtet att köra i områden som befinner sig inom 300 meter från farled, men inte närmare än 100 meter från land. Brott mot denna regel kan sluta i böter. Det har dock visat sig att dessa regler inte efterlevs särskilt väl för närvarande, och vissa menar att åtminstone sittmaskiner borde gå under samma typ av regelverk som övriga båtar.

Nuvarande regelverk för vattenskoter

Regeringens nya förslaget på åldersgräns för vattenskoter

I år har alltså regeringen gått ut med ett förslag där vattenskoterkörning begränsas till personer över 15 år. Förslaget är tänkt att slå i laga kraft lagom till nästa sommar. Argumenten till varför detta är nödvändigt från regeringens sida är att unga människor inte anses ha samma förutsättningar som vuxna att förstå vattenskoterns påverkan på miljö och människor som kör. Dessutom menar de att unga människor inte klarar den riskbedömning som krävs för säker körning av vattenskoter. I och med att fordonet kan komma upp i så höga hastigheter menar de att det är viktigt att förarna har en god bedömningsförmåga gällande risker och säkerhet!